Registrácia užívateľa

Zaregistrujte sa a využívajte výhody portálu abcauto.sk. Nastavte si automatické pripomienky dôležitých termínov, zaregistrujte si autá, využívajte online aplikácie alebo hodnoťte firmy, ich kvalitu a prístup.

POZOR! Zadávajte Vaše kontaktné údaje korektne. Na zvolený email alebo telefónne číslo Vám po nastavení budú zasielané pripomienky udalostí. Vaše kontaktné údaje budú použité výlučne na úkony spojené s využívaním výhod portálu abcauto a v žiadnom prípade nebudú využité na marketingové aktivity tretích strán!

* povinné údaje