Novinka pre autoškoly

Radi by sme Vám predstavili zaujímavý projekt, vďaka ktorému môže dlhodobo narastať počet Vašich klientov. V poslednom období veľmi intenzívne narastá počet užívateľov internetu a toto spôsobuje zmenu nášho spotrebiteľského správania.

Určite  ste zaregistrovali možnosť vyhľadať a porovnať si na internete rôzne produkty (mobily, počítače, TV...) alebo služby (najvýhodnejšie PZP, ceny dodávateľov elektriny, plynu).

Novinka, ktorú sme pripravili a ktorej využívanie Vám teraz ponúkame je zameraná na zjednodušenie vyhľadávania tej správnej autoškoly nielen pre našich klientov.

Naším zámerom bolo priniesť službu jednoduchého a rýchleho výberu „tej správnej“ autoškoly, ktorá ponúka požadovaný rozsah kurzov, nachádzajú sa v požadovanej lokalite a umožnia vybrať si vyhovujúci začiatok kurzu.

Cena je v dnešnej dobe veľmi dôležité rozhodovacie kritérium, ale naším zámerom je prehľadne poukázať na rozsah doplnkových služieb ako: možnosť splátok, zrýchlený kurz, preferencia inštruktorky, organizovanie kurzov prvej pomoci či možnosť komunikovať s inštruktorom v inom jazyku ako slovenskom.

Aplikácia bude transparentne zobrazovať Vašu finálnu cenu kurzu bez ďalších poplatkov za kolky, poplatkov lekára či kurzu prvej pomoci.

Plne si uvedomujeme, že pre naše dlhodobé a stabilné fungovanie je nevyhnuté, aby naši klienti skutočne dostali ten rozsah služieb, ktorý si v našom porovnávači vyhľadali a samozrejme v požadovanej kvalite.

Preto každý náš klient bude požiadaný o vyplnenie spätnej väzby na Vaše služby. Toto hodnotenie bude transparentné a bude zverejnené pri každej autoškole, ktorá bude zaradená do porovnávača Online Autoškola. V prípade dlhodobého negatívneho hodnotenia môže byť takáto autoškola vyradená z porovnávača.

Každá stánka zameraná na porovnanie produktov má zmysel iba v prípade, ak porovnáva dostatočný počet tovarov či služieb.

Pošlite nám svoje doplnené údaje do 15.10.2013 získajte až ročné bezplatné zaradenie do porovnávača Online Autoškola.

V prípade zaslania údajov do 30.10.2013 získate 6 mesačné bezplatné zaradenie do porovnávača Online Autoškola.

Aplikácia Online Autoškola

Údaje zasielajte na info@abcauto.sk

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať, 0903 247 535, info@abcauto.sk