Pravidlá

Úvodné ustanovenie
Auto-moto portál abcauto.sk je verejný internetový portál poskytujúci služby právnickým alebo fyzickým osobám (ďalej len užívateľ). Prevádzkovateľom portálu abcauto.sk je spoločnosť ONLINEDATA s.r.o., so sídlom Znievska 11, 851 06 Bratislava, IČO: 47 138 742, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, vložka č. 88920/B. Príslušným orgánom kontroly poskytovania služieb je Slovenská obchodná inšpekcia.

Registrácia a ochrana údajov
Registrácia firmy a registrácia užívateľa na www.abcauto.sk slúžia na propagáciu spoločnosti v daných kategóriách služieb alebo využívaniu výhod užívateľom . Registrácia je bezpečná, všetky získané údaje slúžia výlučne na propagáciu registrovanej spoločnosti portálom www.abcauto.sk alebo na úkony spojené s využívaním výhod užívateľa portálu www.abcauto.sk. V žiadnom prípade nedochádza k odovzdávaniu údajov pre marketingové aktivity tretích strán ani ku zneužívaniu získaných informácií na marketingové oslovenie bez výslovného súhlasu užívateľa!

Zrušenie registrácie a vrátenie poplatku
Zrušenie registrácie profilu je možné vykonať kedykoľvek písomnou žiadosťou s uvedeným dôvodom zaslanou cez administračné pole kliknutím na kontaktný formulár (potrebujem poradiť). V prípade zrušenia plateného profilu bude užívateľovi vrátená nespotrebovaná časť ceny registrácie ku dňu prijatia žiadosti prevádzkovateľovi, po odrátaní administratívneho poplatku vo výške 3,30 eur.

Zasielanie pripomienok a kontaktovanie
Registráciou a nastavením pripomienok dávate súhlas prevádzkovateľovi stránky abcauto.sk na vykonávanie úkonov spojených so zasielaním Vami nastavených pripomienok formou sms alebo mailom na kontaktný telefón, resp. email. Takisto registráciou dávate súhlas so zasielaním Vami nastavených cenových ponúk formou sms alebo mailom na kontaktný telefón alebo email. V prípade ak si pridáte spoločnosť medzi obľúbené firmy, budú Vám zasielané dôležité informácie o spoločnosti formou mailu (zmena údajov, akcie a i.)

Poplatok za registráciu (cena)
Základná registrácia spoločnosti a užívateľa je bezplatná. V prípade aktivácie plateného profilu je účtovaný poplatok vo výške podľa aktuálneho cenníka. Tento poplatok sa uhrádza na obdobie dvoch rokov a zahŕňa aj členský poplatok abcauto.sk.

Etický kódex a povinnosti užívateľa
Prevádzkovateľ stránky abcauto.sk má právo zrušiť registráciu užívateľa základného profilu a prémiového profilu bez nároku na vrátenie ceny registrácie v prípade akéhokoľvek porušenia slušného správania, kopírovania obsahu stránky abcauto.sk bez súhlasu prevádzkovateľa, propagácie služieb alebo výrobkov v neprospech prevádzkovateľa bez jeho súhlasu, alebo v prípade udania nepravdivých alebo klamlivých údajov pri registrácii.

Osobitné ustanovenia týkajúce sa platených služieb
V prípade aktivácie platených služieb, môže byť ich zabezpečenie vykonávané v súčinnosti s treťou osobou. Tieto platené služby sprostredkuje spoločnosť ELET, s.r.o., sídlom Gorazdova 24, 811 04 Bratislava, IČO: 31394981, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sro, vložka c.: 8936/B

Užívateľ platenej služby bude považovaný podľa § 3, ods (1) zákona o DPH č. 222/2004 Z.z. za zdaniteľnú osobu len v prípade, že poskytne prevádzkovateľovi správne fakturačné údaje do 5 dní od aktivácie služby na emailovú adresu: info@abcauto.sk

Používateľ platenej služby v prípade neposkytnutia údajov podľa čl. XII, bod. 4. nie je považovaný podľa § 3, ods (1) zákona o DPH č. 222/2004 Z.z. za zdaniteľnú osobu. Prevádzkovateľ za platené služby nevyhotoví používateľovi podľa § 71, ods (1) faktúru.


Podmienka a pravidlá súťaže:

Trvanie súťaže: od 05.09.2013 do 15.03.2014
Vyhodnotenie sútaže: 17.03.2014 o 15:00

Podmienky zaradenia do súťaže: registrácia užívateľa v období trvania súťaže a nastavenie aspoň jednej pripomienky formou sms alebo mailom. Podmienkou zaradenia do súťaže je udanie pravdivých informácií o užívateľovi a vozidle pri registrácii.

Ceny zaradené do súťaže pre registráciu prémiového profilu:
1x iPhone 5, 32gb, black, nový, odblokovaný pre všetky siete
2x poukážka na kompletné prezutie u partnerov abcauto.sk
3x zľava 20% na montáž ľubovoľného zabezpečovacieho systému pre Vaše vozidlo
5x zľava 20% na kompletné prezutie u partnerov abcauto.sk
10x zľava 100% na kompletnú kontrolu technického stavu vozidla u partnerov abcauto.sk

Ceny zaradené do súťaže pre registráciu základného profilu:
1x poukážka na kompletné prezutie u partnerov abcauto.sk
2x zľava 20% na montáž ľubovoľného zabezpečovacieho systému pre Vaše vozidlo
3x zľava 20% na kompletné prezutie u partnerov abcauto.sk
5x zľava 100% na kompletnú kontrolu technického stavu vozidla u partnerov abcauto.sk

Prevádzkovateľom sútaže je spoločnosť ONLINEDATA s.r.o., sídlom Znievska 11, 851 06 Bratislava

Výhercovia budú kontaktovaní telefonicky a emailom.